"Твардицкий юмор", Сергей Калинков


Автор-составитель – Сергей Калинков


Юмор существовал во все времена и всегда создавал и создает веселую обстановку, приносит хорошее настроение. Это интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комические стороны. Чувство юмора связано с умением человека обнаруживать противоречия в окружающем мире. Это очень ценная черта характера, ведь человеку с чувством юмора всегда рады в компании, с ним никогда не скучно и он всегда вносит в атмосферу общения что – то положительное и веселое.

          Я родом из болгарского села Твардица, расположенное на юге республики Молдова.
Оно основано в 1830 г. задунайскими переселенцами - выходцами из Румелии, одной из областей бывшей Османской империи. Населяют его  болгары.

С тех пор и до сегодняшнего дня это село существует – здесь мы общаемся на болгарском языке (диалектном), все болгарские традиции, праздники соблюдаются. В центре села расположены административные здания, офисы, школа, спортивно-культурные и торговые комплексы. Гордостью твардичан является Храм Святой Параскевы Сербской, построенной в 1842 г. на средства прихожан. Храм является центром духовного воспитания и общения жителей села, которые берегут его. В двух школах села работают 90 учителей. Функционируют также Школа искусств, музыкальный колледж, готовящий специалистов по болгарским народным инструментам. 
Жителей села всегда различали по их одеждам, говору, своеобразию фольклора.

Но есть еще одно качество, присущее нашему твардицкому народу – это юмор, который царил и царит в нашем селе. Именно в своем небольшом рассказе я обращу внимание на остроумие, доброту и уникальность этого юмора. Приятного чтения и хорошего настроения вам....

 

*                      *                      *

По напред когато все още нямаше бани, ванни, хората са къпали в дървени бъчви и вместо душ се поливаха от също дървени малки бъчви (кадушки).
И така в едно време в село Твардица в центра беше отворена баня с ванна, с душ, което е било нещо ново. И хората ходели да се къпят, като всеки един си чакал своята очередь (ред). Един дядо решил и той да отиде да се окъпи в банята, чакал своята очередь, чакал, и накрая се дочакал, влязал, затворил вратата и наченал (започнал) да се къпи. Миванат 30 минути, дядото не излиза, 40 минути, 1 час (сахат), 1 час и половина, той пак не излиза. Хората наченали да се вълнуват какво е станало, да не е на дядото да му е станало просто (лошо), решили да счупят вратата. И по това време излиза дядото от банята изморен, изпотен и червен (ален). Хората го питат:
 - Дядо, какво е станало, защо тъй дълго се къпа? Да не е банята да не ти е харесала?
            А дядото казва:
             - Банята ми хареса, ама ванните са задя (много) тежки!!!


*                      *                      *

Баба и дядо решили да отидат с каруцата до Бессарабка, за да продадат техния коч. Една сутрин станали рано, наядоха се, сложиха коча в каруцата и тръгнали. Бабата седна гърбом към пътя, за да гледа да не е да падне коча от каруцата, пак дядото управлявал каруцата. И тъй са карали няколко часа (сахата) до Бессарабака. Накрая (наконец) стигнали до города. Дядото слиза от каруцата, отива да взема коча, но като погледнал – видял, че коча го няма. И почнал да крещи на бабата:

 - Бабоу, адей коча????!!!!Ти аде си гледала???? адей коча?????
 Пак бабата спокойно му казва:
 - Аз се ще ти казвам, той падна дето (където) Сяруа Геран!!!(Сяруа Геран находится при выезде из Твардицы).

*                      *                      *

Един колхозник отива при председателя на твардицкия колхоз (ТКЗС) в кабинета и го пита:
 - Господин председател, ще можете ли да ми изпишете 15 шифера (ламарина)?
Председателя пита:
 - За какво ти са?
Колхозника казва:
- Амчи ша правя кочина и ми трябва шифера за криша (покрив) и искам да си направя една ограда, прасето да не избяга.
Председателя му казва:
 - Нямаме шифер в колхоза сега!

Минават 10 дена, колхозника пак идва и пита:
 - Ще ми изпишете ли макар 10 шифера?
Председателя пак го пита:
 - За какво ти са?
Колхозника:
 - Амчи макар кришата да направя, вече с ограда няма да се получи виждам.
Председателя казва:
 - Няма шифер в колхоза сега!
През 10 дена, колхозника пак идва и пита председателя:
 - Господин председател, изпиши ми макар 1 шифер и 1 гвоздей???!!!
Председателя пак го пита :
 - За какво ти са?
 Колхозника казва:
 - Ма ша забия на прасето на гърба, да не му вали!!!

*                      *                      *


В едно време в село Твардица е работил един сапожник (обущар), който обладавал с високо чувство на юмор (хумор). Един ден един мъж му донесал своята обуща, да се отремонтира. И сапожника му казал, да дойде през 2 дена да си ги вземе. Човека идва през два дена, дава парите взема обущата и пита:
 - Ам дълго ще ми служат?
Сапожника му отговорил (ответил):
 - Амчи, ако ги носиш под мишница, ще ти служат дълго!!!

*                      *                      *

Един мъж събрал своите другари вкъщи да ги почерпи с домашно вино. Събраха се, седнаха в беча (мазето), пият вино, приказват си. И не обърнали внимание как времето минава и станало късно, но те пак си говорят си пият. По едно време долу в беча се спуска жената на хозяина и му казва:
 - Иване, хайде да си лягаме, чи может хората искат да си отиват!!!

*                      *                      *

Едни баби решиха да отидат в Кишиневския  универмаг да направят покупка. Една неделя заминаха в столицата, ходят по универмага, гледат, и приказват си, но много силно, едва ли не крещят. Продавщицата търпяла, търпяла и в един момент им казва:
 - Женщины!!!Может хватит хватит уже тарабанить???!!!
 Бабата пита своята подруга:
 - Какво каза продавщицата?
Подругата и казва:
 - Ма каза, да вземеш тарабани!!!
Пак бабата отговори:
 - Тарабани , тарабани, ама наш Герги няма риза с какво да се облече!!!

*                      *                      *

Един твардичанин го съдят за кража на крава. Съдебния процес наченал (започнал) и съдията пита твардичанина:
 - Раскажете, как сте извършили кражата на кравата?
Твардичанина рассказва:
 - Амчи аз си вървя по едно поле, дъхам с чист въздух (воздух), и по едно време видях едно дълго въже в тревата. Реших да си го взема за вкъщи. Чи когато го донесох вкъщи, видях че от другата страна на въжето е била завързана крава.


*                      *                      *
Навреме в село Твардица на почтата работил един дядо, който бил голям хуморист (юморист). И един ден му носят пиле сварено, да хапне. Ама то е било малко, защото е младо. Дядото взема големите очелки (очила), облича ги начева да яде пилето. Хората го питат:
 - Дядо, чи за какво си обличаш очелките?
А дядото им казва:
 - Ма като ги обличам и пилето да ми изглежда(казалось) по голямо!!!

*                      *                      *

Една семья ще сяда да обядва. И момчето отива да си мие ръцете. По едно време дядо му го пита:
-          Чи за какво си миеш ръцете?
Момчето му казва:
-          Чи как за какво? Нали ще ядем сега, трябвна да ми са чисти ръцете!
Пак дядото му казва:
 - Чи ти да не мислиш, че това (в смысле еда) подир отива на по – чисто място?!

*                      *                      *

Имаше в Твардица един мъж, който работеше с радиостанции, които му изпращаха предупреждение, че ще има град (градушка), а вече той с ракетите разбиваше градовите облаци. Този мъж толкова хубаво разбираше в техниката, че имал связь (връзка) с самолети. И някой самолет като минава през Твърдица, пилотите питат:
 - Что это за станция?
А той им казва:
 - Станция „Кирпидян”!!!
Но този мъж много пиеше. И един ден на 2 август – ден на св. Илия, радиостанциите пак му изпращат сигнал (предупреждение), че ще има град. Той установи ракетата, пуснал я, но забравил да махне парцала (чехол) от ракетата, тъй като бил пиян още от сутринта. Ракетата полетяла нагоре, и по едно време парцаля на ракетата се връща като лети над едно поле, където бабите събираха лук. Една баба погледнала нагоре, видяла, че нещо пада от небето (някакъв парцал) и изкрещя:
 - Тъъъъъъъъъъъъъъу аж, вижте, на св. Илия гаштите му паднаха!!!


*                      *                      *

Един твардишки агроном пита своят работник:
 - Колко време расте месечната ряпа?
И работника му каза:
 - Два месеца!!!
*                      *                      *


Зетя с тещата работят в градината. И тещата на главата й сложен шлем. И съседа пита зетя:
 - Чи защо на тещата ти на главата има шлем?
И зетя казва:
 - Че аз да не е да съм идиот да бягам до всеки стълб (пасенка) да си изтърсвам лопатата?!!

*                      *                      *


Едно момче ще го сватуват, и родителите му казват:
 - Синко, като отидеш де се сватуваш, трябва само да приказваш (говориш) дълбоки лафове (разговори)!!!
Сина им каза:
 - Хубаво, разбрах!

Отишло момчето да се сватува, родителите на момичето, поканиха го да обядва. Седнали всичките за масата, хапнаха и момчето почнало да говори „дълбоки лафове”:
 - Геран, дол, езеро... (озеро).

*                      *                      *

Един твардичанин карал машината, са зазяпал и бухнал една фитка (пуйка, индюшка)и я утрепал. И хозяйката на фитката го видяла и крещи му чи да я плаща. Той пита:
 -
 Чи колку струва?
Тя му казва:
-          Амчи 100 лея!
Той вади от джоба си пари и дава 50 лея.
 И жената пита:
"Чи защо ми даваш 50 лея като ти казах 100 лея?"
А той казва:
 - Ма  - 100 лея - то за жива фитка пак твоята вече е умряла ...


*                      *                      *

В село Твардица е работила една жена (баба Флотувца) като сторож  (пазач) на гробището. Един ден началника й направи забележка (замечание):
 - Вие защо не затваряти портите на гробището???
А  жената му казва:
  - Чи за какво да затварям портите? При мене има список – всичките са на място, никой не е избягал!!!

*                      *                      *

Председателя на твърдишкия колхоз минава през гаражите и среща един работник, който ремонтира машината и му казва:
 - Добър ден, Иване!!!
А работника му казва:
 - Добър вечер, господин председател!!!
 Председателя не обърнал внимание, отишъл напред и като се връщал пак каза:
 - Добър ден, Иване!!!
Работника му казва:
 - Добър вечер, господин председател!!!

Председателя отишъл към своят автомобил, но му станало интересно, защо работника му казва „добър вечер”, върнал се и го пита:
 - Иване ,чи защо ми казваш вместо”добър ден” – „добър вечер”?
Работника му казва:
 - Ма, като ви виждам, господин председател, ми се затъмнява в очите!!!


*                      *                      *

Председателя на твърдишкия колхоз пита една колхозница:
 - Ако ти дадат един чувал с пари и един чувал с акъл (мозък), какво ще избереш?
Тя казва:
-          Амчи парите ще избера!!!
Председателя казва:
-          А пак, аз щях да избера акъла!!!
Пак колхозницата казва:
-          Амчи на когото, каквото не му стига!!!

*                      *                      *

Един приведен зет постоянно си идвал вкъщи и бил жена си и тещата.. Тука си идва една вечер тавряз (трезвый), спокоен, а пък всичките чакат, че ще ги бие. И по едно време тёщата му казва:
 " Петрей, хайди прай,
каквото ще правиш, че ще си лягами"


*                      *                      *

Една млада мома с мъжъ си отишла на гости при леля му !  Хозяйката и хозяина решили да не им слагат да харват, ам само по една чеша с вину и да си отиват. И те черпят с вино и канят булката да пие, пък тя казва
"
Аз сега не искам, после, като ще ядем"


*                     *                      *
 

Eдин дядо отишъл в твърдишката поликлиника на преглед (прием). Навън е била зима – студ, лед, сняг. Влиза на преглед в кабинета и  докторката му казва да се събуе. Дядото си събува обущите и докторката го пита    :
Дядо защо имате таквиз (такива) дълги ногти? Не ги ли стрижаете?
Пък дядото казва: 
Че за какво да си ги стрига? Зимата като вървя по леда, да има сцепление (съединение)!!!

*                      *                     *
 
Майката казва на своят малкия син (3-4 години):
Върви повикай кака си (сестра) и вкарайте фитките (пуйки, индюшки) в двора!!!
Той отива и вика на сестра си:
Какоу хай да вкараме фитките!!!
Тя му казва:
Ам къде е вълшебната дума - пожалуйста (моля)?
Пък той й казва:
Те и тъй ще влязат – без пожалуйста!!!


*                      *                      *

Събрали се един път мъжът и жената на тържество. А съпруга много обичал да си пийне. И жената му поръчала преди да отидат:
- Герги, чуй ме сега внимательно, след всеки една чаша с вино да си хапваш масло (сливочное) за да не се опиеш толкова бързо!
В процеса на тържеството,сигурно,мъжът не взел нито една хапка в устата, само пиял. Жена му все го съдила и му шушнела:
- Герги, хапвай масло, Герги, чуваш ли ме???
След няколко време жената изгубила мъжа. Обърнала се насам, натъй,...Като погледнала, Герги с голямата лъжица ама кат навърта масло, кат навърта ли! Тя станала червена от срам и му кряснала:
-Мъжо бе, какво правиш ти, стига си ял толкова масло!
А Герги с голяма гордост си вдигнал главата и казал на жена си:
-Искам да ти докажа, че и с масло ще се упия!!!!!

*                      *                       *

Както се знае, твърдишкитя хора са много гостеприимни и обичат да помагат не само един на друг, но и на чуждите. Още много години назад в старите времена хората имали само една-две стаи в къщата и един криват (легло) и нямали ток, а палели само със свещи. Зимата едно семейство вечеряло в стаичката си. Неочаквано се чуло, че който почукал на вратата. Като отворили, видели, че бил е един немец, който се заблудил (объркал пътя) и замръзнал. Мъжът и жената веднага го поканили да влезе, го нахранили и го помолили да се остани да нощува със тях. Ала тъй като хората имали само едно легло, немецът си легнал със тях. Изгасили свещта и легнали си -мъжът и немеца по края, а жената посредата им. След малко време почудило се на мъжа, че немецът почва да съблазнява жена му, да я напипва. Мъжът учудено попитал жена си:
- Жено мари, кажи ми се (струва ми се), че този човек прави лоши неща.
-Ами и аз ми се струва.
И пак заспали... Минало се още време. Немецът почнал да се качва на жената.
-Пено, струва ми се, че той още по-лоши нешта прави!
-Ох, Ивани, и аз ми се струва!
Почудил се отново Иван и заспал най на края.
След десетина минути немецът не издържал и си направил работата.
На другата сутрин мъжът пита жена си:
-Пено, защо не каза на онзи немец да се махне, когато те тормозеше (приставал)?
- Ех, Иванчо, Иванчо, глупав си бил глупав и ще се останиш! Как можах да му кажа, като не разбирам по-немски!!!