Заслужил български учител

БЪЛГАРСКИ БУДИТЕЛИ, НАГРАДЕНИ OT РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ПЛАКЕТ(МЕДАЛ) И ГРАМОТА “ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИЙ” ЗА 2003 ГОДИНА

Заслужил български учител – първа степен

Австрия:

1. Н.с. д-р Ирина Николова Ботева – Владикова, учител по български език и литература в Българо-австрийското училище “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Виена. Доктор по филология от Института по български език при БАН. Преподава български език и литература в Българското училище от 1992 година до днес. С нейната активна дейност се разширява броят на обучаващите се в училището българчета от Австрия. Ученици от училището са лауреати на награди на ДАБЧ.

Канада:

2. Стефи Матеева, учител по български език и литература и начален учител в Българското неделно училище при Катедралния храм “Св.св.Кирил и Методий” в гр. Торонто. Инициатор и създател на неделното училище. Член на Катедралния храм.

Молдова:

3. Вера Николаева Бумагина, учителка по български език и литература в СОУ в с. Кайраклия. Преподава български език и литература от 1991 г. до днес. Нейни ученици многократно заемат призови места на Републиканската олимпиада по български език и литература. Нейни възпитаници продължават успешно обучението си в български и молдовски висши училища.

4. Мария Афанасиева Чернева, начален учител и учител по български език и литература в лицей “Христо Ботев” в с. Валя-Пержей. Преподавател в първия експериментален клас, в който обучението изцяло се води на български език. Притежава първа дидактическа степен. Автор е на учебници и методически пособия по български език. Член на методическото обединение на учителите по български език.

5. Ивана Николаева Господинова, начален учител и учител по български език и литература в лицей “Христо Ботев” в с. Валя-Пержей. От девет години е класен ръководител на класове, в който обучението изцяло се води на български език. Притежава първа дидактическа степен. Автор е на учебници и методически пособия по български език.

6. Валентина Михайлова Карамалак, учителка по български език и литература в СОУ №1 в гр. Тараклия. Преподава български език и литература от 1991 г. до днес. Притежава втора дидактическа степен. Базов учител за студентите по български език и литература в Молдова. Член на районната комисия по провеждането на бакалавърските /матуритетните/ изпити. Нейни ученици многократно заемат призови места на Районната олимпиада по български език и литература. Нейни възпитаници продължават успешно обучението си в български и молдовски висши училища.

7. Прасковя Дмитриева Калинкова, учителка по български език и литература в Лицей - с.Твърдица. Преподава български език и литература от 1988 г. до днес. Нейни ученици многократно заемат призови места на Районната олимпиада по български език и литература. Нейни ученици продължават успешно обучението си в български и молдовски висши училища, а в момента петима учители в лицея са нейни възпитаници.

8. Людмила Иванова Попова, учителка по български език и литература в Лицей - с.Твърдица. Преподава български език и литература от 1990 г. до днес. Член на методическото обединение на учителите по български език. Притежава втора дидактическа степен. Нейни ученици многократно заемат призови места на Районната олимпиада по български език и литература. Осем учители в лицея са нейни възпитаници.


9. Мария Георгиева Пейкова, учителка по български език и литература в Лицей - с. Кортен. Преподава български език и литература от 1990 г. до днес. Нейни ученици многократно заемат призови места на Районната олимпиада по български език и литература. Нейни възпитаници продължават успешно обучението си в български и молдовски висши училища.

10. Тамара Константинова Кассир, учителка по български език и литература и заместник-директор в Лицей - с. Московей. Преподава български език и литература от 1986 г. до днес. Притежава втора дидактическа степен. Нейни ученици многократно заемат призови места на Районната олимпиада по български език и литература. Нейни ученици многократно заемат призови места на Републиканската олимпиада по български език и литература. Член на експертната комисия за оценяване на учебниците по български език и литература 6-9 клас. Нейни възпитаници продължават успешно обучението си в български и молдовски висши училища. Председател на Българската община в с. Московей.

11. Георги Георгиев Стойнов, преподавател по акордеон и музикални теоретични дисциплини в Българския музикалния колеж в с. Твърдица от основаването му през 1996 година до днес. Дългогодишен оркестрант и концертмайстор в Български професионален ансамбъл за български народни песни и танци “Родолюбие” в гр. Тараклия. Лауреат на много републикански и международни музикални фестивали и конкурси.

12. Галина Степанова Балтажи, начален учител и заместник-директор в Българския лицей “Васил Левски” в Кишинев. Преподава български език и литература от 1994 г. до днес. От 1996 г. след създаването на лицея преподава в класове, в които обучението се води изцяло на български език. Съавтор на Корикулума /ДОИ/ по български език и по “История, култура и традиции”.
...


Няма коментари: