Парламентарен контрол (за Музикалния колеж в с.Твърдица, Молдова)

НАРОДНО СЪБРАНИЕ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 22 януари 2010 г.
Открито в 11,04 ч.
22.01.2010

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да благодарим за днешното участие на министър Александър Цветков.
Преминаваме към въпроси към министъра без портфейл Божидар Димитров.
Въпрос от народния представител Станислав Тодоров Станилов относно нуждата от спешно помагане на Колежа за български народни танци и инструменти в с. Твърдица, Република Молдова.
Заповядайте, господин Станилов.

СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака):
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Както знаят повечето от вас, колежът в с. Твърдица, Молдова е създаден през 1996 г. като филиал на Държавното музикално училище в Молдова. От създаването на филиала Република България изпраща командировани преподаватели – хореографи и диригенти. Акцентът в учебната програма е изучаването на български народни песни и танци и българския музикален фолклор, като това помага за съхраняването на семейните традиции и предаването от поколения на поколения на песенното богатство, запазено в автентичния си вид от българската общност.
Министерството на културата на Молдова има ангажимента да осигурява единствено заплащането на педагогически и непедагогически персонал, стипендиите за изявени ученици и наема за сградите. Разходите по издръжката на колежа се покриват от агрофирма в с. Твърдица, която се явява и основен дарител и спонсор. За съжаление, финансовата криза достигна и Молдова и фирмата е пред фалит. Финансовата помощ е прекратена, като колежът няма средства дори да си плати тока.
Ако не получи спешна помощ, колежът трябва да прекрати своята дейност и дори има опасност да бъде закрит.
Във връзка с това моят въпрос към Вас е: какво ще направи българската държава, за да подпомогне запазването на българското музикално училище в Молдова? Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ:
Има думата за отговор министър Димитров.

МИНИСТЪР БОЖИДАР ДИМИТРОВ:
Уважаеми господа заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Музикалният колеж в с. Твърдица в Република Молдова е едно от 183-те училища, които възникнаха от Нова Зеландия до Тюмен и от Аляска до Далечния Изток, до Нова Зеландия през последните 20 години на демократизация на света и главно на Източна Европа, а също така и на установяване на контакти с историческите български общности в чужбина и новата икономическа емиграция.
За съжаление, само три от тях са на пряка държавна издръжка. Останалите се издържат или са структурирани в местни структури, издържат се от частници, от републиканските бюджети на други държави и така нататък.
Ако досега нещата горе-долу вървяха добре, със световната икономическа криза много от тези училища бяха ударени. Едно от тях е колежът в Твърдица, който, искам да подчертая, по отношение на комунално-битовите заплащания или осигуряване е към държавния бюджет на Република Молдова. Токът е спрян, не защото те са нямали пари, а защото е спрян токът на Музикалния колеж „Щефан Няге” към Държавното музикално училище, част от което е и колежът в Твърдица. В интерес на истината, в момента има ток. Очевидно е, че така не може да се продължава в бъдеще.
Какво предвиждаме? В настоящия момент нормативната възможност, която съществува, е кандидатстването по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, която включва повече учебници и учебни помагала, но също така от тези средства могат да се заплащат и комунално-битови нужди на колежа - не само на този колеж.
Миналата година по тази програма на 53 училища са били дадени около 3 млн. 600 хил. лв. Който не е кандидатствал, той не е получил. Кандидатстваха 53 училища на четвъртия ден от управлението на правителството на ГЕРБ. На 31 август бяха раздадени 3 млн. 600 хил. лв. по тази програма. Добре е тази година и ние ще подтикнем Музикалния колеж в с. Твърдица да кандидатства.
Втората възможност вие ще осигурите след време, когато ви представим Законопроекта за българските общности в чужбина. Там сме предвидили създаването на фонд „Подпомагане на българските общности извън Република България” – не на самите общности, а, разбира се, на техните институции. Ако приемете този закон, ще видим как ще се генерират средствата във фонда, се надявам да има достатъчно средства да посрещаме такива, на пръв поглед, дребни битови проблеми, които обаче могат да доведат до закриването на едно, за щастие, от вече стотиците български училища зад граница.
Искам да ви кажа, че в момента подготвяме голямо дарение от книги, учебни помагала и методична литература за всички училища с преподаване на български език, библиотеки и центрове в Република Молдова. Отделна пратка има, по-специфични книги - музикална методична литература, за Музикалния колеж в с. Твърдица. Просто очакваме малко да се поразмрази времето, да спаднат снеговете в тази област на Европа. Знаете, че сега там е особено тежко, както и у нас в Североизточна България. В рамките на 2-3 седмици ще получат голямо дарение. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ:
Право на реплика има народният представител Станилов.
Заповядайте.

СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака):
Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор, особено от това, че Вие реагирате веднага. Ние с Вас сме приятели от 30 години. Като енергичен общественик в тази позиция на защита на българските общности навън винаги сте се държали на високо ниво.
Призовавам Ви и като министър, което е в линията на партия ГЕРБ (господин Борисов от тази трибуна каза, че той се грижи да се оправи държавата, а като се оправи държавата, трябва и българските общности в чужбина да се почувстват в известен смисъл част от тази държава), да държите все по-твърдо тази линия и да въздействате както на господин Борисов, така и на цялото правителство да имат непрекъснато внимание към нашите общности навън. Досега в повече от 100-годишната история на България те винаги са били пренебрегвани, винаги вниманието към тях е било много принизено. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ:
Право на дуплика има министър Божидар Димитров.
Заповядайте.

МИНИСТЪР БОЖИДАР ДИМИТРОВ:
Благодаря Ви за хубавите думи. Хората ще помислят, че сте ми задали удобен въпрос, както е терминологията, но това не е така.
Аз не съм съгласен обаче. Действително съм помагал и на това училище, и на други български училища в Молдова като общественик в миналото, преди да стана министър – ще помагам и в бъдеще. Но искам да кажа, че и вие трябва да помагате, защото тези общности са дали много на България.
Като идвах насам, се сетих, че тук, може би от тази трибуна, са отговаряли двама министър-председатели на България, по произход от Бесарабия. Това са Александър Малинов – голям български политик, Димитър Греков; много македонски българи – те пък са още повече от бесарабските българи. България тогава е имала политика спрямо тях – в първите десетилетия след Освобождението. Дай Боже, да има такава политика и в бъдеще. Това зависи до голяма степен от вас. Благодаря.

Няма коментари: